امروز: شنبه٬ ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ | September 5, 2015
مرز - نگاه امنیتی - سیستان و بلوچستان - مسئول قضایی
نباید فقط دیدگاههای امنیتی بر مرزهای استان حاکم باشد
نباید فقط دیدگاههای امنیتی بر مرزهای استان حاکم باشد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان گفت: نباید فقط دیدگاه‌های امنیتی بر مرزهای استان حاکم باشد بلکه باید از مرزهای این استان در راستای فعالیت‌‌های اقتصادی با کشورهای منطقه استفاده کرد.

 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان گفت: نباید فقط دیدگاه‌های امنیتی بر مرزهای استان حاکم باشد بلکه باید از مرزهای این استان در راستای فعالیت‌‌های اقتصادی با کشورهای منطقه استفاده کرد.

به گزارش تفتان، محمدرضا طاهری در دیدار با رئیس اداره سکونت‌گاه‌های غیررسمی مرکز امور اجتماعی وزارت کشور در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان اظهار داشت: مرزها فرصت بسیار مناسبی برای این استان است که با بهره گیری مطلوب از آنها می‌توان زمینه‌های توسعه منطقه را فراهم کرد.

وی ادامه داد: نباید فقط دیدگاه‌های امنیتی بر مرزهای استان حاکم باشد بلکه باید از مرزهای این استان در راستای فعالیت‌‌های اقتصادی با کشورهای منطقه استفاده کرد.

طاهری خاطرنشان کرد: امرار معاش استان‌های مرزی بیشتر از طریق مرز است و با توجه به اینکه در سیستان ‌و بلوچستان کارخانه و صنایع خاصی وجود ندارد، اغلب مردم این استان از طریق مرز امرار معاش می‌کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان خواستار افزایش بازارچه‌های مرزی در مناطق مرزی شد و گفت: با ایجاد بازارچه‌های مرزی و فراهم کردن شرایط اشتغال برای مرزنشینان می‌توان از ظرفیت‌های مرزی در راستای توسعه استان استفاده کرد.

وی در ادامه به موضوع حاشیه نشینی در شهر زاهدان اشاره کرد و گفت: افرادی که در نقاط حاشیه‌ای شهر سکونت دارند، از نظر اجتماعی و اقتصادی در سطح پایینی هستند، به همین دلیل بیشتر جرائم از این منطقه نشات می‌گیرد.

طاهری گفت: بافت جمعیتی مناطق حاشیه‌نشین یکسان نیست و  به همین دلیل بافت انحرافات اجتماعی مناطق نیز متفاوت است.

وی بیان کرد: مناطق حاشیه نشین شهر زمینه ساز وقوع بیشتر جرائم هستند که باید با انجام اقدامات فرهنگی و اجرای طرح‌های جامع در این مناطق زمینه‌های وقوع جرم را کاهش داد.

وی گفت: باید با ارائه خدمات عمومی در نقاط حاشیه نشین،  شاخص‌های بهداشتی، اجتماعی، فرهنگی را در این مناطق افزایش داد.

 
 
 
 
اندازه متن: [+  -]
تعداد بازديد: 7657
اطلاعات شما ذخيره شود ؟